mở lại trang “Ảo Ngôn” trên gio-o.com

Nhất Nương định mở lại trang Ảo Ngôn, một khi Gió O phục hoạt lại . Nhưng đang ngại “mất thời giờ” 🙂

Hôm nay có đọc bài bình trên Facebook của ông Lưu Trọng Văn về nhà tư bản mới của Việt Nam . Ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Vingroup

Lâu nay Nhất Nương theo dõi với ông Phạm Nhật Vượng cũng với hi vọng như ông Lưu Trọng Văn

Đọc các còm dưới bài viết của Lưu Trọng Văn, thấy có ông kia khiếu nại:

“Nguyen Trung Dan: “Cái gì sau lưng những nhà TƯ bản Việt hiện tại vẫn còn là một ẩn số . Khoan vui mừng vội vì những biểu hiện hiện tại của tất cả những người này là cấu kết với quyền lực tạo nên một loại TƯ BẢN THÂN HỮU . Ở đây tôi chỉ nói không đồng ý xem họ là các nhà TƯ BẢN DÂN TỘC , bởi quyền lợi của họ hiện tại không đồng hành cùng quyền lợi Dân tộc .”

“Tư Bản Thân Hữu” “Tư Bản Dân Tộc” là gì ???

Mấy ông này đúng là Cọng Sản .

Tư Bản là Tư Bản. Còn “Tư Bản Thân Tữu” và “Tư bản dân tộc” là tư bản gì vậy ??

Cái mồ ma “Thân Hữu” đồng nghĩa là “Đảng”, và “Dân Tộc” có nghĩa là “Cọng Sản” vậy !!!

Cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ nhá 🙂

Link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2313811888944035&id=100009457401127

Nhất Nương 18/4/2019

www.gio-o.com đổi hãng cung cấp dịch vụ cư trú (server)

THÔNG BÁO ngày 8 tháng 4 năm 2019

www. gio-o.com trân trọng thông báo:
Trong thời gian qua, www. gio-o.com gặp nhiều trục trặc kỹ thuật nên tôi quyết định tìm một server (hãng cung cấp dịch vụ cư trú) khác .  Gió O sẽ gián đoạn vài tuần.
Sẽ có những thay đổi đáng chú ý khi trang www. gio-o. com xuất hiện trở lại.
Nên nhớ địa chỉ của Gió O không có gì thay đổi, vẫn www. gio-o.com
Tạm thời các thông tin cập nhật sẽ được thông báo tại đây: http://www.gio-o.net
Cám ơn mọi sự thăm hỏi và quan tâm của các thân hữu và bạn đọc.
Kính báo, 
Lê Thị Huệ, chủ biên Gió O
Ngày 8 tháng 4 năm 2019