www.gio-o.com đổi hãng cung cấp dịch vụ cư trú (server)

THÔNG BÁO ngày 8 tháng 4 năm 2019

www. gio-o.com trân trọng thông báo:
Trong thời gian qua, www. gio-o.com gặp nhiều trục trặc kỹ thuật nên tôi quyết định tìm một server (hãng cung cấp dịch vụ cư trú) khác .  Gió O sẽ gián đoạn vài tuần.
Sẽ có những thay đổi đáng chú ý khi trang www. gio-o. com xuất hiện trở lại.
Nên nhớ địa chỉ của Gió O không có gì thay đổi, vẫn www. gio-o.com
Tạm thời các thông tin cập nhật sẽ được thông báo tại đây: http://www.gio-o.net
Cám ơn mọi sự thăm hỏi và quan tâm của các thân hữu và bạn đọc.
Kính báo, 
Lê Thị Huệ, chủ biên Gió O
Ngày 8 tháng 4 năm 2019

3 thoughts on “www.gio-o.com đổi hãng cung cấp dịch vụ cư trú (server)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s