gio-o.com đang gặp trục trặc

Kể từ đêm hôm qua ngày 6 tháng 4 năm 2019, mạng http://www.gio-o.com gặp trục trặc phần kỹ thuật . Tạm thời tôi phải giải quyết với hãng cho thuê nhà gio-o.com . Bao giờ các trục trặc được khắc phục, gio-o.com sẽ trở lại

Kính báo,

Lê Thị Huệ, chủ biên gio-o.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s