Mây Lan: Về Quê Mẹ Miền Bắc

Về Quê Mẹ Miền Bắc

nguyenmannhienruaca2006

đường đi nhỏ hẹp gập ghềnh
quanh co con trở lại miền quê hương
cẩm xuyên ngày mẹ lớn khôn
má hồng, môi thắm, lấy chồng … không vui
tấm lòng như con nước trôi
yêu thương trút hết xuống đời cho con
nụ cười nhân hậu như còn
theo con trên mỗi bước đường truân chuyên
đời mẹ lắm nỗi ưu phiền
nay con làm mẹ thấy thương hơn mẹ hiền
tiếng đời réo gọi trăm miền
không gì qua nổi hai tiếng nằm lòng … “Mẹ ơi!”

 

Mây Lan

2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s