Nguyễn Tư Phương – Tiễn Biệt Lê Nghĩa Quang Tuấn

Nguyễn Tư Phương: Điếu tang đọc cho Lê Nghĩa Quang Tuấn   Bên Kia Bờ   Thỉnh thoảng tôi có gặp Tuấn ở đâu đó trên mạng Qua những bài thơ nồng nàn mùi gió đêm của thời mới lớn Của những ngày khi “cánh rừng hết cây”* Của những đêm khi “mặt trời hết… Continue reading Nguyễn Tư Phương – Tiễn Biệt Lê Nghĩa Quang Tuấn

Lê Thị Huệ: Nghe Thanh Âm Hướng Xa Lộ Houston Gõ Vào Đêm Đen Tối New Orleans

tản mạn Tháng Bảy nóng khủng cao bồi Tây Nam nước Mỹ đốt đuốc 100 độ F. Hai chị em kéo va li trèo máy bay về hướng minh mông ấy. Lùng vé United Airlines vé Delta on lan Hotwire. Xe thuê lấy ở Louis Armstrong New Orleans International Airport, xe Accent được giao ở… Continue reading Lê Thị Huệ: Nghe Thanh Âm Hướng Xa Lộ Houston Gõ Vào Đêm Đen Tối New Orleans